విపత్తులో విలువైన లీడర్ మంత్రి వేముల.. కోవిడ్, వరదల విపత్తుల్లో ప్రజల వెంటే ప్రశాంత్ రెడ్డి .. కష్ట కాలంలో కనిపించని ఎంపి అరవింద్ … లోగోల ముందు ప్రగల్బాలకే పరిమితం .. కుల్లం కుల్ల ప్రజలు గమనిస్తున్న పరిస్థితి

అబద్ధాలు తప్ప ఆధారాలు లేవా అర్వింద్ ? అవినీతి సూట్ కేసుల చరిత్ర నీది.. తులసి వనంలో గంజాయి మొక్కవు నువ్వు .. ఆరోపణలు నిరూపిస్తావా అన్ని మూసుకొని చెక్కభజన చేసుకుంటావా ..? ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్న కవితమ్మ, ప్రశాంత్ రెడ్డిల టైం వేస్ట్ చేయకు.. నీలా అబద్దాలతో గెలిచిన ఎంపీ ప్రపంచంలోనే లేడు.. అరవింద్ పై సోషల్ మీడియాలో ఆగ్రహం

You missed