‘ఆరు గ్యారెంటీ’లను ఆరేసిన వేముల… కాంగ్రెస్ హామీలను కడిగిపారేసిన మంత్రి… బిజెపి బాండ్ పేపర్ లాంటిదే కాంగ్రెస్ ఆరు గ్యారెంటీ ల కార్డు అని విమర్శ… పేరు ఇందిరమ్మ ఇల్లు.. కాంగ్రెసోల్ల జేబులోకే సగం బిల్లు….

You missed